Kakucsi Ötletpályázat

“KÖZÖSSÉG ÉS KAPCSOLATOK” 

CÍMMEL

a FORESEE KUTATÓCSOPORT
ÖTLETPÁLYÁZATOT HIRDET MEG KAKUCSON
HELYI CIVIL SZERVEZETEK
SZÁMÁRA 

A pályázat célja, hogy a Foresee Kutatócsoport "Közösségi párbeszéd" projektjének lezárásával egyidejűleg segítse annak további helyben történő hasznosulását a kakucsi közösség érdekében.

Pályázni lehet bejegyzett, Kakucson tevékenykedő civil szervezeteknek (egyesületeknek, alapítványoknak) olyan ötletekkel, amelyek hasznosak a közösség szempontjából, kapcsolódnak a Foresee Kutatócsoport “Közösségi párbeszéd” projektjéjhez a következő hívószavak mentén: közösségépítés, konstruktív konfliktuskezelés, kommunikáció, kapcsolatok.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 10.

Az eredményekről  2015. április 17-éig értesítjük a pályázókat. 

A programok megvalósítása 2015. április 15-től kezdődhet.

A támogatott pályázatoknak 2015. augusztus 31-ig meg kell valósulnia.

Egy szervezet legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 

A benyújtott ötletek megvalósításához az elfogadott költségterv alapján legalább 50 000, legfeljebb 300 000 forinttal járul hozzá.

A támogatást előfinanszírozott részletekkel nyújtjuk.

A pályázatokat a Foresee Kutatócsoport bírálja el.

A kifizetés ütemezését, a kapcsolattartást és a beszámolás részleteit a nyertes pályázókkal egyéni egyeztetés után külön szerződésben rögzítjük. 

Lehetőséget adunk a beadás előtt személyes konzultációra március 20-án 9 órai kezdettel, találkozás a kakucsi Könyvtárban. 

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek: 

   a Foresee-vel korábban közösen megkezdett program folytatásában gondolkoznak, vagy 

   a Foresee kakucsi tevékenységeibe korábban nem bekapcsolódó szervezetek tevékenysége, vagy

   több helyi civil szervezet együttműködésével valósulnak meg, vagy

   a pályázó szervezet saját tagságán kívül is elérnek helyi lakosokat vagy csoportokat, vagy

   konkrét ügyek konfliktusmegoldását, békés rendezését segítik.

Pályázati beadás:

A pályázati űrlap online kitölthető és benyújtható az alábbi linken: 

http://survey.foresee.hu/index.php?sid=33523&newtest=Y&lang=en

Kapcsolattartó: Győrfi Éva, eva.gyorfi@foresee.hu

There are 20 questions in this survey.

Pályázati űrlap
*A pályázó civil szervezet neve: 
* A szervezet hivatalos képviselőjének neve:
* A kapcsolattartó neve:
 A kapcsolattartó e-mail címe:
*A kapcsolattartó telefonszáma: 
A pályázó szervezet weboldala (ha van): 
*Röviden mutassa be a pályázni kívánt programot a következő kérdések mentén.
Mit szeretnének elérni Kakucson?

*Milyen hatása lehet a programnak Kakucson? 
*Miért fontos/szükséges ez a program? 
*Pontosan milyen tevékenységeket terveznek végezni és mikor?
*Ki(k) a felelőse(i) a programnak?
* Ki(k) a megvalósító(k)?
*

Hogyan kapcsolódik az ötlet a Foresee kutatásához, munkájához, értékeihez
(közösség, kommunikáció, konfliktuskezelés, kapcsolatok)? 


*Kiket és hány embert ér el a tervezett program? 
*Hogyan fogják népszerűsíteni, hirdetni a programot? 
*Kik segítenek a megvalósításban? 
*Végül, kérjük, mutassa be a költségtervet.
Egy reális, 50 000 - 300 000 Ft közötti összegre szóló tervezetet kérünk nagyvonalakban. 
Kérjük, minden esetben adja meg a költségek megnevezését, indoklását, ill. az arra vonatokozó, igényelt összeget.
*Tudnak-e saját forrást (pénzt vagy munkát) hozzátenni?
*Az előnyt jelentő szempontokból melyiket tartja érvényesnek erre a pályázatra? 
Check any that apply
 Bármi más, amit fontosnak tart elmondani a szervezettel vagy az ötlettel kapcsolatban.